Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dây hàn laser NAK80-0.2

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser NAK80-0.3

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser NAK80-0.4

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser NAK80-0.5

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser NAK80-0.6

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser NAK80-0.8

1.026.000₫ 0 đ

Dây hàn laser NAK80-1

1.026.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan