Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Phích cắm công nghiệp

32.000₫ 0 đ

Ổ cắm công nghiệp-16A

32.000₫ 0 đ

Ổ cắm công nghiệp treo tường

35.000₫ 0 đ

Ổ cắm công nghiệp 2 trạc

115.000₫ 0 đ

Ổ cắm công nghiệp 3 trạc

145.000₫ 0 đ

Ổ cắm công nghiệp 3 pha-32A

80.000₫ 0 đ

Phích cắm công nghiệp 3 pha 16A

80.000₫ 0 đ

Ổ cắm công nghiệp treo tường 3 pha-16A

80.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan