Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Kéo cắt tôn 200mm LL20008

73.000₫ 0 đ

Kéo cắt tôn 250mm LL20009

93.000₫ 0 đ

Kéo cắt tôn 300mm LL20010

108.000₫ 0 đ

Kéo cắt tôn 350mm LL20011

131.000₫ 0 đ

Kéo cắt tôn kiểu Mỹ 200mm LL20004

80.000₫ 0 đ

Kéo cắt tôn kiểu Mỹ 250mm LL20005

101.000₫ 0 đ

Kéo cắt tôn kiểu Mỹ 300mm LL20006

122.000₫ 0 đ

Kéo cắt tôn kiểu Mỹ 350mm LL20007

162.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan