Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thẳng đồng cắm dây D6

8.000₫ 0 đ

Thẳng đồng cắm dây D8

8.000₫ 0 đ

Thẳng đồng cắm dây D10

9.000₫ 0 đ

Thẳng đồng cắm dây D12

12.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan