Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tê hàn 15A-D21

25.000₫ 0 đ

Tê hàn 20A-D27

30.000₫ 0 đ

Tê hàn 25A-D34

40.000₫ 0 đ

Tê hàn 32A-D42

60.000₫ 0 đ

Tê hàn 40A-D48

65.000₫ 0 đ

Tê hàn 50A-D60

0₫ 0 đ

Tê hàn 65A-D76

0₫ 0 đ

Tê hàn 80A-D90

0₫ 0 đ

Tê hàn 50A-D63

0₫ 0 đ

Tê hàn 90A-D100

0₫ 0 đ

Tê hàn 100A-D110

0₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan