Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Tê đồng ren trong 10 (1/8)

18.000₫ 0 đ

Tê đồng ren trong 13 (1/4)

35.000₫ 0 đ

Tê đồng ren trong 16 (3/8)

34.000₫ 0 đ

Tê đồng ren trong 21 (1/2)

40.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan