Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tê đồng ren trong 10 (1/8")

18.000₫ 0 đ

Tê đồng ren trong 13 (1/4")

23.000₫ 0 đ

Tê đồng ren trong 16 (3/8")

34.000₫ 0 đ

Tê đồng ren trong 21 (1/2")

40.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan