Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Kéo cắt xương trần thẳng LL20001

100.000₫ 0 đ

Kéo cắt xương trần trái LL20002

100.000₫ 0 đ

Kéo cắt xương trần phải LL20003

100.000₫ 0 đ

Kéo cắt xương trần thẳng Bosi BS273081

132.000₫ 0 đ

Kéo cắt xương trần trái Bosi BS273082

132.000₫ 0 đ

Kéo cắt xương trần phải Bosi BS273083

132.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan