Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí chữ X PZA-4

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ X PZA-6

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ X PZA-8

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ X PZA-10

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ X PZA-12

Cái 23.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan