Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro xoắn YAMAWA M2x0.4

Cái 45.800₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M3x0.5

Cái 48.000₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M4x0.7

Cái 48.000₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M5x0.8

Cái 49.000₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M6x1

Cái 55.300₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M8x1.25

Cái 76.600₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M10x1.5

Cái 105.600₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M12x1.75

Cái 111.300₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M14x2

Cái 181.800₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M16x2

Cái 202.900₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M18x2.5

Cái 263.500₫ 0 đ

Taro xoắn YAMAWA M20x2.5

Cái 280.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan