Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Túi đựng đồ 320mm/12.5" CL0047

194.400₫ 0 đ

Túi đựng đồ 385mm /15" CL0048

271.400₫ 0 đ

Túi đựng đồ 13" LL15016

135.000₫ 0 đ

Túi đựng đồ 16'' LL15017

165.000₫ 0 đ

Túi đựng đồ 14' LL15024

116.000₫ 0 đ

Túi đựng đồ xanh bé

85.000₫ 0 đ

Túi đựng đồ xanh to

125.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan