Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ròng rọc 200Kg

19.000₫ 0 đ

Ròng rọc 100Kg

13.600₫ 0 đ

Ròng rọc 30Kg

7.600₫ 0 đ

Ròng rọc 50Kg

8.600₫ 0 đ

Ròng rọc 50

25.000₫ 0 đ

Ròng rọc inox 304 15

12.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan