Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dây hàn laser SKD11-0.2

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser SKD11-0.3

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser SKD11-0.4

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser SKD11-0.5

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser SKD11-0.6

501.600₫ 0 đ

Dây hàn laser SKD11-0.8

1.938.000₫ 0 đ

Dây hàn laser SKD11-1

1.938.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan