Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan inox ARBALEST 1x33

8.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 1.5x40

8.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 2x50

8.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 2.5x57

8.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 3x61

10.400₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 3.2x65

11.200₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 3.5x69

13.600₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 4x74

14.300₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 4.2x74

16.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 4.5x79

15.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 5x86

21.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 5.2x86

22.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 5.5x92

24.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 6x91

25.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 6.5x100

24.800₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 7x108

31.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 7.5x108

34.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 8x115

39.200₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 8.5x115

43.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 9x121

53.700₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 9.5x122

48.600₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 10x131

66.700₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 10.5x131

76.900₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 11x139

79.800₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 11.5x142

84.100₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 12x149

98.600₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 12.5x148

105.300₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 13x148

118.800₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 13.5x159

137.700₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 14x159

155.300₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 14.5x168

148.500₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 15x168

182.300₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 15.5x170

168.800₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 16x177

209.300₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan