Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan inox ARBALEST 1x33

7.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 1.5x40

7.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 2x50

7.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 2.5x57

8.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 3x61

9.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 3.2x65

9.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 3.5x69

11.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 4x74

13.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 4.2x74

15.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 4.5x79

14.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 5x86

19.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 5.2x86

20.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 5.5x92

22.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 6x91

23.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 6.5x100

22.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 7x108

28.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 7.5x108

31.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 8x115

36.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 8.5x115

41.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 9x121

50.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 9.5x122

45.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 10x131

62.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 10.5x131

72.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 11x139

74.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 11.5x142

78.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 12x149

92.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 12.5x148

105.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 13x148

119.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 13.5x159

138.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 14x159

155.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 14.5x168

149.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 15x168

182.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 15.5x170

169.000₫ 0 đ

Mũi khoan inox ARBALEST 16x177

209.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan