Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro inox thẳng vàng YAMAWA M3x0.5

Cái 51.000₫ 0 đ

Taro inox thẳng vàng YAMAWA M4x0.7

Cái 51.000₫ 0 đ

Taro inox thẳng vàng YAMAWA M5x0.8

Cái 59.500₫ 0 đ

Taro inox thẳng vàng YAMAWA M6x1

Cái 68.000₫ 0 đ

Taro inox thẳng vàng YAMAWA M8x1.25

Cái 85.000₫ 0 đ

Taro inox thẳng vàng YAMAWA M10x1.5

Cái 102.000₫ 0 đ

Taro inox thẳng vàng YAMAWA M12x1.75

Cái 144.500₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan