Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí chữ F PK-4

14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-6

17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-8

20.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-10

23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-12

27.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan