Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí chữ F PK-4

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-6

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-8

Cái 20.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-10

Cái 27.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ F PK-12

Cái 33.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan