Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Băng dính bạc 5cm

22.000₫ 0 đ

Băng dính giấy 5cm mỏng

8.500₫ 0 đ

Băng dính giấy 2.5cm mỏng

4.200₫ 0 đ

Băng dính trong 5cm*30m

12.000₫ 0 đ

Băng dính trong 5cm*68m

22.000₫ 0 đ

Băng dính trong 5cm*116m

33.000₫ 0 đ

Băng dính xốp vàng 5cm*5.3m

22.000₫ 0 đ

Băng dính xốp vàng 2cm*5.3m

9.000₫ 0 đ

Băng dính xốp xanh 4.4cm*4.3m

18.000₫ 0 đ

Băng dính xốp xanh 1.7cm*4.3m

9.000₫ 0 đ

Băng dính hai mặt 5cm*14m

13.200₫ 0 đ

Băng dính hai mặt 2.5cm*14m

6.600₫ 0 đ

Băng dính hai mặt 2cm*14m

5.700₫ 0 đ

Băng dính xốp 520x3500mm

150.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan