Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Van tiết lưu góc SL 4-M5

15.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 4-10(1/8")

17.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 4-13(1/4")

19.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 6-M5

16.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 6-10(1/8")

19.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 6-13(1/4")

22.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 6-16(3/8")

36.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 6-21(1/2")

47.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 8-10(1/8")

25.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 8-13(1/4")

31.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 8-16(3/8")

39.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 8-21(1/2")

50.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 10-10(1/8")

30.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 10-13(1/4")

39.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 10-16(3/8")

42.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 10-21(1/2")

47.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 12-10(1/8")

29.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 12-13(1/4")

42.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 12-16(3/8")

47.000₫ 0 đ

Van tiết lưu góc SL 12-21(1/2")

56.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan