Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi đục bê tông 14 nhọn

20.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông 14 dẹt

20.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông 17 nhọn

25.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông 17 dẹt

25.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông 14 Bosi BS336039 nhọn

35.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông 14 Bosi BS336040 dẹt

35.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông 17 Bosi BS336036 nhọn

50.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông 17 Bosi BS336037 dẹt

50.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông bê tông Maccao 17 nhọn

90.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông bê tông Maccao 17 dẹt

90.000₫ 0 đ

Mũi đục bê tông dẹt D24x400

0₫ 0 đ

Mũi đục bê tông của máy đục hơi

195.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan