Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông chữ T không cổ M6x20 nhôm 30

Cái 3.200₫ 0 đ

Bu lông chữ T không cổ M8x25 nhôm 40

Cái 3.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan