Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bịt hàn 15A-21

17.000₫ 0 đ

Bịt hàn 20A-27

25.000₫ 0 đ

Bịt hàn 25A-34

35.000₫ 0 đ

Bịt hàn 32A-42

0₫ 0 đ

Bịt hàn 40A-48

50.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan