Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí góc PV-4

38.000₫ 0 đ

Đầu nối khí góc PV-6

38.000₫ 0 đ

Đầu nối khí góc PV-8

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí góc PV-10

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí góc PV-12

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí góc PV-14

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí góc PV-16

16.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan