Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mã ní móng ngựa 5/16-0.75T

Cái 20.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 3/8-1T

Cái 20.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 1/4-0.5T

Cái 20.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 1/2-2T

Cái 27.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 7/16-1.5T

Cái 32.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 5/8-3.25T

Cái 46.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa có chốt 7/16-1.5T

Cái 57.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa có chốt 1/2-2T

Cái 60.500₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 3/4-4.75T

Cái 65.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 7/8-6.5T

Cái 100.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 1-8.5T

Cái 148.500₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 1-1/8 9.5T

Cái 256.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 1-1/4 12T

Cái 321.000₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 1-1/2 17T

Cái 454.200₫ 0 đ

Mã ní móng ngựa 1-3/4 25T

879.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan