Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ke nhôm 20x20

Cái 4.000₫ 0 đ

Ke nhôm 30x30

Cái 4.800₫ 0 đ

Ke nhôm 30x60

Cái 13.000₫ 0 đ

Ke nhôm 40x40

Cái 5.200₫ 0 đ

Ke nhôm 45x45

Cái 13.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan