Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Kẹp khuôn elip M12x12.5x38x89

Cái 125.000₫ 0 đ

Kẹp khuôn elip M16x17x44x123

Cái 160.000₫ 0 đ

Kẹp khuôn elip M20x22x54x155

Cái 200.000₫ 0 đ

Kẹp khuôn elip M24x25x66x185

Cái 440.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan