Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tay cấy ren Helicoil M2

Cái 193.800₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M2.5

Cái 193.800₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M3

Cái 171.000₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M4

Cái 171.000₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M5

Cái 171.000₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M6

Cái 171.000₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M8

Cái 193.800₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M10

Cái 216.600₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M12

Cái 193.800₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M14

Cái 216.600₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M16

Cái 216.600₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M18

Cái 273.600₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M20

Cái 273.600₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M22

Cái 319.200₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M24

Cái 319.200₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M27

Cái 399.000₫ 0 đ

Tay cấy ren Helicoil M30

Cái 1.117.200₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan