Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí chữ T PE-4

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-6

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-8

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-10

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-12

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-14

20.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-16

20.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan