Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí chữ T PE-4

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-6

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-8

Cái 6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-10

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-12

Cái 11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-14

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí chữ T PE-16

Cái 25.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan