Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ốc cấy tán chấu M4x12

Cái 1.000₫ 0 đ

Ốc cấy tán chấu M5x12

Cái 1.100₫ 0 đ

Ốc cấy tán chấu M6x12

Cái 1.100₫ 0 đ

Ốc cấy tán chấu M8x12

Cái 1.300₫ 0 đ

Ốc cấy tán chấu M10x16

Cái 2.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan