Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ống nhựa lõi thép D250

0₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 20x25x2.5

26.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 25x31x3

44.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 27x33x3

46.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 32x37x2.5

49.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 34x40x3

53.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 38x43x3

56.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 42x48x3

60.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 50x57X3.5

63.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 40x46x3

65.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 60

105.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 64x68x2

110.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 75x82x3.5

135.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 90x96x3

145.000₫ 0 đ

Ống nhựa lõi thép 100x110x5

281.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan