Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Thước lá 1000mm CD0019-1000

113.900₫ 0 đ

Thước lá 500mm CD0019-500

41.400₫ 0 đ

Thước lá 600mm CD0019-600

51.300₫ 0 đ

Thước lá 150mm

15.000₫ 0 đ

Thước lá 300mm

25.000₫ 0 đ

Thước lá 500mm

45.000₫ 0 đ

Thước lá 600mm

50.000₫ 0 đ

Thước lá 1000mm

120.000₫ 0 đ

Thước lá Inox 1500mm

225.000₫ 0 đ

Thước lá Inox 2000mm

230.000₫ 0 đ

Thước lá ST -600KD

375.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan