Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bàn ren SKC Nhật M4x0.75mm

80.000₫ 0 đ

Bàn ren SKC Nhật M5x0.8mm

85.900₫ 0 đ

Bàn ren SKC Nhật M6x1mm

90.300₫ 0 đ

Bàn ren SKC Nhật M8x1.25mm

97.700₫ 0 đ

Bàn ren SKC Nhật M10x1.5mm

100.700₫ 0 đ

Bàn ren SKC Nhật M12x1.75mm

106.600₫ 0 đ

Bàn ren SKC Nhật M14x2mm

151.000₫ 0 đ

Bàn ren SKC Nhật M16x2mm

154.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan