Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Van nhựa khí HVFF-4

Cái 35.000₫ 0 đ

Van nhựa khí HVFF-6

Cái 40.000₫ 0 đ

Van nhựa khí HVFF-8

Cái 47.000₫ 0 đ

Van nhựa khí HVFF-10

Cái 55.000₫ 0 đ

Van nhựa khí HVFF-12

Cái 68.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan