Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc trượt vuông M4-20

6.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M5-20

6.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M4-30

7.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M5-30

7.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M6-30

7.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M8-30

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M4-40

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M5-40

8.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M6-40

8.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt vuông M8-40

8.500₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan