Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc trượt nhám M3-20

6.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M4-20

6.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M5-20

6.500₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M4-30

7.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M5-30

7.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M3-30

7.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M6-30

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M4-40

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M5-40

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M6-40

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt nhám M8-40

8.500₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan