Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Vòi phun nước thẳng CM0005

27.000₫ 0 đ

Vòi phun nước đầu đồng CM0003

28.400₫ 0 đ

Vòi phun nước nhựa CM0002

37.800₫ 0 đ

Bộ dây phun nước 15m CM0012

628.500₫ 0 đ

Khớp nối ống nước Φ20 đầu cái (1/2)

12.900₫ 0 đ

Khớp nối ống nước Φ20 đầu đực(3/4-1/2)

10.200₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan