Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc vuông 304 M3-5.5x5.5x2.3

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc vuông 304 M4-7x7x3

Cái 1.200₫ 0 đ

Đai ốc vuông 304 M5-8x8x4

Cái 1.600₫ 0 đ

Đai ốc vuông 304 M6-10x10x5

Cái 2.100₫ 0 đ

Đai ốc vuông 304 M8-13x13x6

Cái 2.300₫ 0 đ

Đai ốc vuông 304 M10-16x16x8

Cái 5.200₫ 0 đ

Đai ốc vuông 304 M12-18x18x10

Cái 10.900₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan