Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí T giật cấp PEW-4-6-4

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEW-4-8-4

Cái 15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEW-6-8-6

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEW-6-10-6

Cái 16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEW-8-10-8

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEW-8-12-8

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEW-10-12-10

Cái 22.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PEW-12-16-12

Cái 32.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan