Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Van bi đồng Italy DN8-13 (1/4")

84.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN10-16 (3/8")

84.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN15-21 (1/2")

97.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN20-27 (3/4")

153.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN25-34 (1")

221.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN40-48 (1-1/2")

581.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN50-60 (2")

693.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN65-76 (2-1/2")

878.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN80-90 (3")

1.620.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN100-114 (4")

3.375.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN8-13 (1/4")

84.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN10-16 (3/8")

100.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN10-16 (3/8")

84.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN15-21 (1/2")

89.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN20-27 (3/4")

132.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN25-34 (1")

190.000₫ 0 đ

Van bi đồng Italy DN32-42 (1-1/4")

513.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN40-48 (1-1/2")

514.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN50-60 (2")

525.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN65-76 (2-1/2")

1.360.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN80-90 (3")

1.718.000₫ 0 đ

Van bi đồng Miha DN100-114 (4")

3.439.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan