Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Cáp bọc nhựa 4-(VNĐ/1m)

4.500₫ 0 đ

Cáp bọc nhựa 5-(VNĐ/1m)

7.500₫ 0 đ

Cáp bọc nhựa 6-(VNĐ/1m)

8.000₫ 0 đ

Cáp bọc nhựa 8-(VNĐ/1m)

12.000₫ 0 đ

Cáp bọc nhựa 10-(VNĐ/1m)

16.000₫ 0 đ

Cáp mạ 6-(VNĐ/1m)

9.000₫ 0 đ

Cáp mạ 8-(VNĐ/1m)

16.000₫ 0 đ

Cáp mạ 10-(VNĐ/1m)

20.000₫ 0 đ

Cáp mạ 12-(VNĐ/1m)

25.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan