Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro liền mũi khoan M3

90.000₫ 0 đ

Taro liền mũi khoan M4

90.000₫ 0 đ

Taro liền mũi khoan M5

90.000₫ 0 đ

Taro liền mũi khoan M6

90.000₫ 0 đ

Taro liền mũi khoan M8

115.000₫ 0 đ

Taro liền mũi khoan M10

140.000₫ 0 đ

Taro liền mũi khoan M12

190.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan