Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bàn ren trái M4x0.7mm

35.400₫ 0 đ

Bàn ren trái M6x1mm

53.100₫ 0 đ

Bàn ren trái M8x1.25mm

62.000₫ 0 đ

Bàn ren trái M10x1.5mm

70.800₫ 0 đ

Bàn ren trái M12x1.75mm

79.700₫ 0 đ

Bàn ren trái M14x2mm

84.900₫ 0 đ

Bàn ren trái M16x2mm

97.000₫ 0 đ

Bàn ren trái M18x2.5mm

123.900₫ 0 đ

Bàn ren trái M20x2.5mm

141.600₫ 0 đ

Bàn ren trái M22x2.5mm

159.300₫ 0 đ

Bàn ren trái M24x3mm

177.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan