Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Băng dính điện đen

7.500₫ 0 đ

Băng dính điện vàng

7.500₫ 0 đ

Băng dính điện đỏ

7.500₫ 0 đ

Băng dính điện trắng

7.500₫ 0 đ

Băng dính điện xanh

7.500₫ 0 đ

Băng dính điện bằng vải

75.000₫ 0 đ

Băng dính điện đen LL40090

6.000₫ 0 đ

Băng dính điện xanh dương bé

8.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan