Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ống ruột gà D8 dài 6m trắng

67.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 6m xanh

65.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 6m cam

67.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 9m trắng

90.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 9m xanh

85.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 9m cam

90.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 12m trắng

103.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 12m xanh

95.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 12m cam

103.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 15m trắng

125.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 15m xanh

125.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D8 dài 15m cam

125.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan