Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bàn ren TQ M1.4x0.3mm

75.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M1.6x0.35mm

75.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M2x0.4mm

75.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M2.5x0.45mm

75.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M3x0.5mm

20.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M4x0.75mm

20.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M5x0.8mm

20.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M6x1mm

20.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M8x1.25mm

22.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M10x1.5mm

25.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M12x1.75mm

38.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M14x2mm

40.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M16x2mm

45.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M18x2.5mm

70.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M20x2.5mm

75.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M22x2.5mm

102.000₫ 0 đ

Bàn ren TQ M24x3mm

138.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan