Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi taro xoắn L6866 M2.5x0.45

Cái 242.900₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M3x0.5

Cái 142.200₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M4x0.7

Cái 133.900₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M5x0.8

Cái 138.000₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M6x1.0

Cái 146.300₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M8x1.25

Cái 213.900₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M10x1.5

Cái 269.100₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M12x1.75

Cái 476.100₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M14x2

Cái 688.700₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M16x2

Cái 843.200₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M20x2.5

Cái 1.497.300₫ 0 đ

Mũi taro xoắn L6866 M24x3

Cái 2.346.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan