Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Búa tạ 1LB CG0006-1

Cái 96.600₫ 0 đ

Búa tạ 2LB CG0006-2

Cái 127.600₫ 0 đ

Búa tạ 3LB CG0006-3

Cái 145.800₫ 0 đ

Búa tạ 4LB CG0006-4

Cái 193.100₫ 0 đ

Búa tạ 6LB CG0006-6

Cái 484.700₫ 0 đ

Búa tạ 8LB CG0006-8

Cái 523.800₫ 0 đ

Búa tạ 10LB CG0006-10

Cái 588.600₫ 0 đ

Búa tạ 12LB CG0006-12

Cái 658.800₫ 0 đ

Búa tạ 16LB CG0006-16

Cái 804.000₫ 0 đ

Búa tạ 18LB CG0006-18

Cái 918.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan