Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Búa tạ 1LB CG0006-1

96.800₫ 0 đ

Búa tạ 2LB CG0006-2

128.800₫ 0 đ

Búa tạ 3LB CG0006-03

175.000₫ 0 đ

Búa tạ 4LB CG0006-4

215.900₫ 0 đ

Búa tạ 6LB CG0006-6

469.200₫ 0 đ

Búa tạ 8LB CG0006-08

519.300₫ 0 đ

Búa tạ 10LB CG0006-10

566.900₫ 0 đ

Búa tạ 12LB CG0006-12

644.400₫ 0 đ

Búa tạ 16LB CG0006-16

800.000₫ 0 đ

Búa tạ 18LB CG0006-18

871.200₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan