Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mỏ lết 100mm CF0001-4

Cái 64.800₫ 0 đ

Mỏ lết 150mm CF0001-6

Cái 64.800₫ 0 đ

Mỏ lết 200mm CF0001-8

Cái 79.000₫ 0 đ

Mỏ lết 250mm CF0001-10

Cái 112.100₫ 0 đ

Mỏ lết 300mm CF0001-12

Cái 155.300₫ 0 đ

Mỏ lết 375mm CF0001-15

Cái 307.800₫ 0 đ

Mỏ lết 450mm CF0001-18

Cái 461.700₫ 0 đ

Mỏ lết 600mm CF0001-24

Cái 773.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan