Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mỏ lết 100mm CF0001-4

60.000₫ 0 đ

Mỏ lết 150mm CF0001-6

68.600₫ 0 đ

Mỏ lết 200mm CF0001-8

79.400₫ 0 đ

Mỏ lết 250mm CF0001-10

116.400₫ 0 đ

Mỏ lết 300mm CF0001-12

154.400₫ 0 đ

Mỏ lết 375mm CF0001-15

292.600₫ 0 đ

Mỏ lết 450mm CF0001-18

427.500₫ 0 đ

Mỏ lết 600mm CF0001-24

890.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan