Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông nở sắt-M12x100 SG

7.500₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M6x50

800₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M8x60

1.600₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M8x80

1.900₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M8x100

2.300₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M10x60

2.200₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M10x80

2.600₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M10x100

2.900₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M10x120

3.300₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M12x80

3.500₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M12x100

4.500₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M12x120

5.600₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M14x100

9.100₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M14x100 SG

9.600₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M14x120

9.300₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M14x120 SG

12.000₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M14x150

10.800₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M14x200

12.200₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M16x100

10.100₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M16x100 SG

16.600₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M16x120

12.000₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M16x120 SG

17.400₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M16x150

13.500₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M16x150 SG

18.200₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M16x200

17.400₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M18x120

13.500₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M18x150

18.700₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M18x200

24.800₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M20x120

25.600₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M20x150

29.800₫ 0 đ

Bu lông nở sắt-M20x200

31.400₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan