Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Chổi đánh rỉ sắt-D6x10

5.200₫ 0 đ

Chổi đánh rỉ sắt-D6x12

8.700₫ 0 đ

Chổi đánh rỉ sắt-D6x16

5.200₫ 0 đ

Chổi đánh rỉ sắt-D6x20

10.100₫ 0 đ

Chổi đánh rỉ sắt-D6x25

11.400₫ 0 đ

Chổi đánh rỉ sắt-D6x30

16.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan