Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Gọng gà 450mm CL0041-18

108.000₫ 0 đ

Gọng gà 600mm CL0041-24

149.200₫ 0 đ

Gọng gà 750mm CL0041-30

182.300₫ 0 đ

Gọng gà 900mm CL0041-36

236.300₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan