Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Nhám trụ D16 L20

9.000₫ 0 đ

Nhám trụ D20 L25

10.000₫ 0 đ

Nhám trụ D25 L25

11.000₫ 0 đ

Nhám trụ D30 L25

12.000₫ 0 đ

Nhám trụ D40 L25

14.000₫ 0 đ

Nhám trụ D50 L25

15.000₫ 0 đ

Nhám trụ D60 L25

17.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan